SEMINARIO CERRADO

PARENTNETS - XORNADA GRATUÍTA

Formación de pais e nais sobre os riscos relacionados co uso de internet polos menores

Lugar: CIFP Politécnico de Santiago, Avda Rosalía de Castro, 133, Santiago de Compostela

Data: 2 de xuño de 2016

PROGRAMA

10.30 - 11.00 Recepción de Participantes
11.00 - 11.15 Presentación da Xornada
D. Manuel Corredoira López. Director Xeral de Educación Formación Profesional e Innovación Educativa
11.15 - 11.40 Adolescentes, Internet e redes sociais: unha responsabilidade compartida
Dr. Antonio Rial Boubeta. Profesor Titular da Facultade de Psicoloxía. Universidade de Santiago
11.40 - 12.05 O acoso na rede: claves para entender e previr
Dra. Patricia Gómez Salgado. Investigadora da Facultade de Psicoloxía. Universidade de Santiago
12.05 - 12.30 Un enfoque desde a psicopatoloxía do acoso escolar
Dr. Manuel Isorna Folgar. Profesor asociado da Facultade de Ciencias da Educación. Universidade de Vigo
12.30 - 12.55 Prevención e intervención fronte o acoso escolar: experiencias e recomendacións
D. Javier Pérez Aznar. Presidente da Asociación No al Acoso, Barcelona
12.55 - 13.20 Menores e Internet: aspectos legais que pais/nais e educadores/as debéramos coñecer
D. Daniel Neira Barral. Avogado. Ex-responsable da área de Novas Tecnoloxías do Valedor do Pobo
13.20 - 13.40 O proxecto PARENTNETS, orixe, obxectivos e produtos
D. Amador Ordóñez Puime. Coordinador de Proxectos Europeos. IES Riberia do Louro, Porriño (Pontevedra).
13.40 - 14.15 O Videoxogo e manual PARENTNETS.
Dna. Mª Virginia Calviño Baltar. Xefa de Departamento Filosofía. IES Riberia do Louro
Dna. Ana Perdiguero Lago. Vicedirectora. IES Riberia do Louro
14.15 - 16.00 Xantar: Hotel Peregrino. Avda. Rosalía de Castro s/n

Pode obter máis información sobre o proxecto Parentnets: www.parentnets.com

Pode obter máis información sobre a xornada: international@ribeira.org ou nos teléfonos 986 332293 e 981 546 545

Formulario de rexistro