European Parents' Association

EPA a fost singura organizație la nivel European care a reprezentat părinții ca grup de împuterniciți în educație de la fondarea ei în 1985. Prin cele peste 50 de organizații avem o acoperire aproape completă a Europei, astfel încât avem legături cu toate statele membre UE( cu excepția Cehiei și Greciei), și avem chiar și membrii din țări care nu aparțin UE.

Principalul obiectiv al EPA, care a ajuns la 150 milioane de părinți europeni:

  • să promoveze și să susțină implicarea activă a părinților ca principali educatori în toate stadiile de educație ale copiilor lor
  • să susțină asociațiile de părinți și părinții ca indivizi din diferite țări europene, oferindu-le oportunități de instruire, cooperare și schimb de informații.
  • Să susțină calitatea cea mai înaltă de educație pentru toți copiii din Europa, în special prin implicarea activă în dezvoltarea și evaluarea politicii la nivel de UE
  • Să disemineze informații relevante între membrii săi