Instituto Universitário de Lisboa

Cis-IUL inclúe varias modalidades de investigación. Por unha parte, o desenvolvemento con base empírica de teorías e modelos; por outra, a aplicación destas teorías á análise e solución dos problemas sociais, políticos e económicos das sociedades portuguesa e europea. Cis-IUL chega á sociedade en tres niveis principais: o político, o comunitario e o empresarial. Os temas investigados polos membros do grupo de investigación "Comunidade, Educación e Desenvolvemento" (CED son:

  • Os nenos e o desenvolvemento do adolescente
  • Contexto familiar, apego, estilos de crianza dos fillos
  • Contexto, a interacción entre iguais, acoso escolar
  • Desenvolvemento da comunidade, o empoderamiento, o sentimento de comunidade