No Al Acoso

No al Acoso Escolar Stop Bullying é unha asociación cuxa misión é axudar ás persoas que sofren ou cuxa misión sufriron de acoso escolar. Formado por un grupo de 15 voluntarios (psicólogos, profesores, educadores, avogados, etc.) que responden ás consultas no sitio web da organización http://www.noalacoso.org ou https://www.facebook.com/noalacosostopbullying

Non ao Acoso opera en toda España e Sudamérica. Non ao Acoso traballou nun proxecto europeo relacionado co bullying escolar, chamado ARBAX, exercendo de guías e consultores para guiando activamente e consultoría nos videoxogos para este proxecto como un apoio á produción.
Non ao Acoso traballa na prevención do acoso escolar en colaboración co Colexio de Psicólogos de Cataluña e a Universidade de Barcelona, en cooperación con expertos e autoridades recoñecidas neste campo. Non ao Acoso colabora con outras asociacións e levou a cabo un programa de raio semanal sobre o acoso escolar, chamado "A Voz" na Radio Sapiens.