Colegiul National Pedagogic ”Stefan Velovan”

Colegiul Național Pedagogic “Ștefan Velovan” Craiova Romania este o școală prestigioasă cu o vechime de 144 de ani, cu 110 profesori și 1700 de elevi, având clase cu profil filologic, pedagogic și de științe. Organizația noastră are experiență în următoarele domenii: diseminare și valorificare, dezvoltarea conținutului de e-learning, cercetare și instruire interdisciplinară, învățare combinată, mentorat, testarea conținuturilor în cadrul schemelor de instruire pilot.

Am fost implicați în multe activități la nivel regional și național cum ar fi conferințe, simpozioane, proiecte, precum și întruniri și seminarii ale comunității locale.

Toate activitățile noastre sunt axate pe asigurarea sustenabilității și dezvoltării în mod continuu a cursurilor și materialelor prin: metode de instruire care folosesc abordări inovative care oferă aptitudini practice, contribuind la ajutarea oamenilor să ia decizii și să se implice în procesul de dezvoltare a regiunii.