Virtual Campus Lda.

Virtual Campus este SME de dezvoltare, instruire și consultare în domeniul Instruirii bazate pe sistemele informatice și tehnologice. Viziunea sa este să promoveze activ dezvoltarea cunoașterii sociale prin sprijinirea entităților publice și private în procesul de dezvoltare a strategiilor și proiectelor care au beneficii sociale crescute. Staff-ul Virtual Campus formează o echipa multidisciplinară cu baze academice în domenii precum Educația, Psihologia, Ingineria, Managementul și Informatica. Experiența staff-ului include participarea și coordonarea proiectelor finanțate la nivel național și European, cum ar fi LLP, ESF, LEONARDO, SOCRATES, IST și EQUAL. Virtual Campus are de asemenea legături strânse cu consultanții externi pentru alte domenii de expertiză.

Virtual Campus a produs cu succes conținuturi de e-learning multimedia pentru diferite platforme (Desktop, mobil, tabletă), în diverse medii (online) pentru diverse scopuri ( instruire vocațională, servicii de urgență, învățământ superior, învățământ  liceal) și în diverse scopuri ( proiecte europene, contracte ale clienților). Momentan, Virtual Campus se axează pe folosirea Jocurilor și mediilor virtuale pentru educație și instruire și a lansat diverse produse pentru grupuri țintă diferite. Virtual Campus este de asemenea unul din liderii SEGAN, Rețeaua de Jocuri Serioase, un grup European de practicanți și experți de jocuri serioase.