Virtual Campus Lda.

Virtual Campus Lda. é unha PEME de desenvolvemento, formación e consultoría na área dos Sistemas de Información e Tecnoloxías para a Educación. A súa visión é promover activamente o desenvolvemento da sociedade do coñecemento mediante o apoio ás entidades públicas e privadas no proceso de deseño e desenvolvemento de estratexias e proxectos que levan a un aumento dos beneficios sociais. Virtual Campus está formado por un equipo multidisciplinar con formación académica en áreas como Educación, Psicoloxía, Enxeñaría, Administración e Sistemas de Información. A súa experiencia profesional inclúe a participación e coordinación dos proxectos nacionais e europeos como LLP, ESF,LEONARDO, SOCRATES, IST e EQUAL. Campus virtual tamén ten estreitos vínculos con consultores externos para outras áreas específicas de coñecementos.

Virtual Campus produciu con éxito contido multimedia de aprendizaxe para diferentes plataformas (PC, móbil, tablet), en diferentes ámbitos (en liña, independentes) para diferentes propósitos (formación profesional, servizos de emerxencia, educación superior, educación secundaria) e en diferentes ámbitos ( proxectos europeos, clientes particulares). Actualmente, VC estase a centrar no desenvolvemento de xogos serios e Ámbitos Virtuais de Educación e Formación e lanzou varios produtos neste campo. Campus Virtual é tamén un dos líderes de SEGAN, a Rede xogo serio, un grupo europeo de profesionais e expertos en xogos serios.