Resultados

Manual Multimedia

Esta ferramenta presenta aos pais as principais webs e redes sociais nas que os mozos interactuar, expoñendo as fortalezas e debilidades de cada unha.
Unha vez localizados os riscos, o Manual Multimedia expón medidas preventivas baseadas en directrices para orientar os pais sobre o mellor xeito de reaccionar en caso de detectar situacións de risco, incluíndo todos os recursos e as accións de mitigación identificadas en cada país.

Xogo Multimedia

O xogo multimedia é unha ferramenta para evitar situacións que poidan representar un risco de acoso para menores na rede. Expón de xeito lúdico e interactivo situacións nas que estes deben tomar decisións sobre cesión de información persoal ou compartir arquivos a través de redes sociais e outros portais. Está dirixido aos adultos en contacto con mozos usuarios das redes sociais. O xogo presenta seis escenarios con distintos tipos de riscos presentes no ámbito on-line.

Unha vez que o material estea desenvolvido, o consorcio levará a cabo unha implementación piloto deste co fin de asegurar que o proxecto cumpra cos requisitos de calidade e se adapte ás necesidades reais do grupo obxectivo.

Esta implementación piloto levarase a cabo a través de catro talleres que terán lugar en España, Irlanda, Romanía e Portugal. Os principais grupos de interese serán as asociacións de pais, mestres, estudantes, pais, conselleiros escolares e outros.

Durante estes talleres, y a través dos materiais desenvolvidos, mostrarase aos pais como poden utilizar internet e as redes sociais.

PARENTNETS: Report on the Prevention of risks for the minors in Social Networks and Internet.