Obiective 

Principalul obiectiv este de a acoperi nevoia căreia ise  adresează mediul online. Mulți tineri interacționează electronic prin instrumente de a căror funcționare părinții lor nu au cunoștință și deci nu le pot controla.

ParentNets își propune să fie inovativ, astfel încât nu există până acum programe atât de vaste și specific în domeniul educației adulților pe această temă. Acest proiect dorește ca părinții să știe mai mult despre activitățile interactive ale copiilor lor, cu accent deosebit pe detectarea și prevenirea riscurilor pe care aceste noi tehnologii le au asupra tinerilor.

Grupuri țintă

  • Părinți din țările implicate în proiect și din toată Europa, în special aceia care au în grijă copii sau cei cu o educație redusă în ceea ce privesc instrumentele ITC
  • Profesori de școli primare și gimnaziale interesați să fie informați în legătură cu subiectul
  • Împuterniciții sau orice alt profesionist care lucrează cu grupuri în care apare riscul folosirii Internetului, pot beneficia de material, astfel încât ele vor fi disponibile gratuit online.
  • Companiile care oferă servicii de Internet
  • Organizațiile pentru protecția copilului

Rezultate dorite

Principalul rezultat al acestui proiect este să se producă material multimedia care să-i instruiască pe părinți să folosească comunicarea digitală  într-o societate tehnologizată și riscurile pe care le implică aceasta. Acest lucru va contribui la prevenirea, detectarea și soluționarea posibilelor situații riscante, după cum au fost definite deja mai sus.

1. Ca și activitate preliminară, consorțiul va face un studio de cercetare în țările implicate despre folosirea Internetului de către tineri, în special de minori, evidențiind următoarele

  • Majoritatea site-urilor populare folosite pentru comunicarea informațiilor care respectă sau nu principiile europene ale navigării sigure pe Internet.
  • Principalele riscuri ale folosirii Internetului, cu accent deosebit pe folosirea rețelelor sociale, și relația dintre aceste riscuri și diversele tipuri de siteuri si instrumente ale Internetului.

Această cercetare va duce la un raport care va conține rezultatele cercetării, pe fiecare țară și pe consorțiu ca și întreg. Acest raport va fi baza pentru dezvoltarea conținutului instrumentului multimedia.

2. Ca și conținut pentru dezvoltarea întregului material, partenerii consideră că cea mai bună modalitate de a-l face accesibil este prin găsirea instrumentelor multimedia pe un website. Pagina web va fi dezvoltată încă din stadiile incipiente ale proiectului cu trei obiective principale

  • Să conțină materialul multimedia produs - Manualul Multimedia și Jocul Multimedia
  • Să conțină informații relevante despre proiect și despre activitățile partenerilor
  • Să devină suport și principal referință pentru diseminare

3. Website-ul va conține cele două rezultate principale ale proiectului - Ghidul Multimedia și Jocul Multimedia