Obxectivos

O principal obxectivo é satisfacer unha necesidade detectada no ámbito electrónico. Os mozos interactuar a través de plataformas das que os seus pais descoñecen o seu funcionamento e os seus riscos e, polo tanto, non teñen a posibilidade de controlar.

ParentNets é un proxecto innovador, xa que ata o momento, non existe ningún outro programa específico de educación de adultos neste ámbito.
Os socios aspiran a que os pais teñan un maior coñecemento acerca das actividades en internet dos seus fillos, poñendo especial énfase na detección e prevención dos riscos que estas novas tecnoloxías entrañan para os mozos.

Grupos obxectivo

  • Pais pouco familiarizados coa tecnoloxía provenientes de países da Unión Europea.
  • Profesores de primaria e secundaria interesados en obter información sobre este tema.
  •  Outros profesionais relacionados co tema.
  • Compañía provedoras de servizos de internet.
  • Organizacións de protección da infancia.

Resultados

O principal obxectivo do proxecto é producir material multimedia para a formación dos pais no uso da tecnoloxía e as comunicacións a través de internet e os riscos que estas levan consigo.

1. Como actividade preliminar, o consorcio levará a cabo un estudo de investigación nos países involucrados no proxecto sobre o uso de Internet por parte dos mozos, sobre todo dos menores, destacando os seguintes aspectos:

  • Webs máis populares para comunicarse e compartir contido e se estas cumpren cos principios da EU's Safer Networking 
  • Principais riscos do uso de Internet, con especial atención á utilización das redes sociais, e a relación entre os diferentes portais e os tipos de riscos que entrañan.

Esta investigación dará lugar a un informe cos resultados da investigación, por país e para o consorcio na súa totalidade. Este informe será a base para desenvolver o contido das ferramentas multimedia.

2. Os socios consideran que o mellor xeito de ordenar e facer accesible o contido multimedia é ordenándoo nunha web. O desenvolvemento da web levarase a cabo a partir da primeira fase do proxectos e responderá a tres obxectivos:

  • Conter o material multimedia producido: Manual Multimedia e Xogo Multimedia
  • Conter información relevante sobre as actividades do proxecto e dos socios.
  • Converterse en apoio e principal referencia para a difusión do proxecto

3. O sitio web albergará os dous resultados máis importantes do proxecto: Manual Multimedia e Xogo Multimedia.